FAQ

Často kladené

Fotovoltika a tepelné čerpadlo

otázky

ČASTÉ KLADENÉ OTÁZKY

Fotovoltika

Fotovoltická elektráreň sa skladá z niekoľkých základných komponentov, ktoré sú:

Solárne panely: Sú hlavným zdrojom elektrickej energie v fotovoltickej elektrárni. Skladajú sa z fotovoltických článkov, ktoré využívajú fotovoltický efekt na prevod slnečného žiarenia na elektrickú energiu.

Invertor: Táto jednotka slúži na prevod striedavého napätia na jednosmerné napätie potrebné pre dodávanie elektrickej energie do elektrickej siete.

Montáž: Montáž slúži na upevnenie solárnych panelov na zem alebo na strechu budovy.

Káble: Káble slúžia na prenos elektrickej energie z solárnych panelov do invertera.

Monitorovací systém: Tento systém slúži na sledovanie a ukladanie údajov o výkone a účinnosti solárnej elektrárne.

Okrem týchto základných komponentov sa môže fotovoltická elektráreň tiež vybaviť ďalšími prvkami, ako sú akumulačné batérie, riadiace jednotky a bezpečnostné prvky, v závislosti od potrieb a požiadaviek konkrétneho projektu.

Princíp fotovoltiky sa zakladá na fyzikálnom jave, ktorý sa nazýva fotovoltický efekt. Tento efekt využíva materiál, nazývaný fotovoltický článok, na prevod svetla na elektrickú energiu. Keď svetlo dopadne na fotovoltický článok, excituje sa elektrón v jeho štruktúre a uvoľní sa do elektrického obvodu. Tieto uvoľnené elektróny sa potom môžu čerpať ako elektrický prúd. Táto technológia využíva solárne žiarenie ako zdroj energie a je čistým a obnoviteľným zdrojom elektrickej energie.

Existujú tri hlavné typy fotovoltických panelov:

Mono kryštálové panely - sú vyrobené z jedného kryštálu siliconu a sú najefektívnejšie a najdrahšie.

Polykryštálové panely - sú vyrobené z mnohých kryštálov siliconu a sú lacnejšie ako mono kryštálové, ale menej efektívne.

Amorfné solárne panely - sú vyrobené z tenkej vrstvy kovu na skle alebo plastovom substráte a sú najmenej efektívne, ale aj najlacnejšie.

Fotovoltické systémy sú systémy na výrobu elektrickej energie pomocou solárnych panelov. Skladajú sa z fotovoltických panelov, invertora, batérií (v prípade off-grid systémov) a ďalších komponentov.

1. ON-Grid fotovoltické systémy: Tieto systémy sú napojené na elektrickú sieť a umožňujú vlastníkom solárnych panelov prenášať prebytočnú elektrinu späť do siete a využivať virtuálnu batériu, resp. predávať prípadné prebytky.

2. Off-grid fotovoltické systémy: Tieto systémy nie sú napojené na elektrickú sieť a využívajú batérie na ukladanie prebytočnej energie. Sú vhodné pre oblasti bez prístupu k elektrickej sieti alebo pre použitie v miestach, kde je potrebná nezávislosť na elektrickej sieti.

3. Hybridné fotovoltické systémy: Tieto systémy kombinujú výhody ON-grid a OFF-grid systémov a umožňujú vlastníkom solárnych panelov využívať elektrickú sieť na dobíjanie batérií a ukladanie prebytočnej energie.

Výber správneho typu fotovoltického systému závisí od množstva faktorov, ako sú potreby, dostupnosť elektrickej siete, geografické umiestnenie a finančné možnosti.

Existujú rôzne možnosti ukladania nespotrebovanej vyrobenej elektrickej energie:

1. Batérie: Jednou z najčastejších možností je použitie batérií na ukladanie prebytočnej energie. Môžu to byť chemické alebo lithiové batérie.

2. Virtuálna batéria: Energetické spoločnosti môžu umožniť vlastníkom solárnych panelov ukladať prebytočnú energiu do verejnej siete a neskôr ju získať späť v čase, keď ju potrebujú a v tomto prípade platí klient len distribučné poplatky

3. Využitie pre tepelné využitie: Prebytočná energia môže byť tiež využitá na ohrev vody alebo vykurovanie budovy.

Výber najvhodnejšieho spôsobu ukladania závisí od potrieb a požiadaviek jednotlivca a možností, ktoré sú v danom regióne k dispozícii.

Optimálny uhol sklonu strechy pre solárne panely sa líši v závislosti od geografického umiestnenia, ale väčšinou sa odporúča medzi 30 až 35 stupňami.

Ak chcete dosiahnuť najlepšiu efektivitu solárneho systému, naši skúsení projektanti Vám vypracujú fotovoltický systém a zvážia faktory ako smer a úroveň prípadného tienenia, aby určili optimálny uhol sklonu strechy.

Využitie fotovoltiky prispieva k ochrane životného prostredia na viacerých spôsoboch:

1.Nulové emisie: Fotovoltické systémy neprodukujú žiadne škodlivé emisie, čím pomáhajú zlepšovať kvalitu ovzdušia.

2.Bez palív: Fotovoltické systémy nevyžadujú žiadne palivá na výrobu elektrickej energie, čím pomáhajú redukovať spotrebu fosílnych palív a tým aj emisie skleníkových plynov.

3.Úspora energie: Fotovoltické systémy umožňujú výrobu elektrickej energie na mieste, čím sa redukuje potreba prenosu a distribúcie energie z veľkých elektrických zdrojov.

4. Recyklácia: Fotovoltické systémy sú vyrobené z recyklovateľných materiálov a po ukončení ich životnosti môžu byť opätovne recyklované, čím sa znižuje ich dopad na životné prostredie.

Zelená energia je označenie pre obnoviteľné zdroje energie, ako sú slnečná, veterná, vodná, biometánová, geotermálna a biomasa. Tieto zdroje sú neobmedzené, udržateľné a produkujú malé alebo žiadne emisie škodlivých látok, čo ich robí vhodnými pre boj proti zmene klímy a zlepšenie životného prostredia.

Využívanie zelenej energie umožňuje zníženie závislosti na fosílnych palivách, ako sú ropa, zemný plyn a uhlí, a zároveň zlepšuje ekonomiku a energetickú bezpečnosť krajiny.

V súčasnosti dochádza k rastúcemu využívaniu zelenej energie po celom svete a v mnohých krajinách sú podporované politiky a programy na rozvoj a rozšírenie tejto formy energie. Budúcnosť bude charakterizovaná ďalším rozvojom a implementáciou zelenej energie, aby sa dosiahlo udržateľného a zelenšieho sveta.

Budúcnosť zelenej energie je veľmi sľubná a je považovaná za kľúčovú pre znižovanie emisií skleníkových plynov a v boji proti zmene klímy. Rastúce požiadavky na kvalitný a dostupný prístup k energii a súčasne klesajúce náklady na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov vedú k významnejšej implementácii zelenej energie v mnohých krajinách sveta. V konečnom dôsledku by mala byť budúcnosť zelenej energie charakterizovaná významným znížením emisií skleníkových plynov a zlepšením kvality života pre všetkých ľudí.

ČASTÉ KLADENÉ OTÁZKY

Tepelné čerpadlo

Existujú tri hlavné typy tepelných čerpadiel:

1.Vzduch-voda: Tento typ využíva teplo z okolitého vzduchu ako zdroj energie pre vykurovanie budovy. Je najčastejšie používaný a veľmi efektívny v obdobiach, keď teploty sú nad nulou.

2.Voda-voda: Tento typ využíva teplo z vody v jazere, rybníku alebo rieke ako zdroj energie pre vykurovanie budovy. Je vhodný pre miesta s kontinuálne dostupným zdrojom tepla, ako sú termálne pramene.

3.Zem-voda: Tento typ využíva teplo z hĺbky zeme ako zdroj energie pre vykurovanie budovy. Je vhodný pre miesta s veľmi studenými zimami a dlhými obdobiami chladného počasia.

Všetky tri typy sú efektívne a majú svoje výhody a nevýhody. Výber správneho typu závisí od lokality, potrieb a konkrétnych okolností budovy.

Rozdiel medzi splitovým a monoblokovým tepelným čerpadlom spočíva v tom, ako sú jednotlivé časti zariadenia usporiadané a kde sú umiestnené.

1.Monoblokové tepelné čerpadlo: Tento typ tepelného čerpadla je kompletným zariadením, ktoré sa nachádza v jednej jednotke, ktorá je umiestnené v exteriéri. Všetky súčasti sú kompaktne a integrované, čo uľahčuje inštaláciu a údržbu.

2. Splitové tepelné čerpadlo: Tento typ tepelného čerpadla pozostáva z dvoch samostatných častí, ktoré sú oddelené a umiestnené v rôznych častiach budovy alebo vonku. Vnútorná časť, ktorá sa nazýva výparník, sa nachádza v budove a spája sa s vonkajšou jednotkou, ktorá sa nazýva kompresor. Tento typ zariadenia je vhodnejší pre väčšie budovy s viacerými miestnosťami a vyžaduje väčšiu inštaláciu.

Výber medzi splitovým a monoblokovým tepelným čerpadlom závisí od potrieb a konkrétnych okolností budovy, ako je veľkosť budovy, počet miestností a lokalita.

Hlavnými výhodami tepelných čerpadiel sú:

1.Úspora energetických nákladov: Tepelné čerpadlo využíva teplo z okolitého prostredia, čím znižuje potrebu využívať primárne zdroje energie na vykurovanie budovy.

2. Ekologický: Tepelné čerpadlo je účinným spôsobom využívania obnoviteľných zdrojov energie, čím znižuje emisie skleníkových plynov.

3. Konštantná teplota: Tepelné čerpadlo udržiava konštantnú teplotu v interiéri budovy po celý rok, čím zlepšuje pohodlie obyvateľov.

4. Nízka údržba: Tepelné čerpadlo má nízke prevádzkové náklady a nevyžaduje veľké množstvo údržby.

5. Flexibilita: Tepelné čerpadlo môže byť ľahko integrované do existujúceho systému vykurovania a chladenia budovy.

6. Dlhá životnosť: Tepelné čerpadlo má vysokú životnosť, čím sa znižujú náklady na opravy a výmeny.

demo-attachment-180-Group-4
demo-attachment-180-Group-4

Máte záujem?

KONZULTÁCIA A CENOVÁ PONUKA ZDARMA!